IMG_3139.png

כנרת שירותי רווחה

"מאחורי כל הדברים הנראים לעין, יש דבר מה גדול יותר;

כל דבר הינו נתיב,

שער או חלון הנפתח אל משהו אחר" 
"הנסיך הקטןיי

כנרת שירותי רווחה הוא ארגון שבמסגרתו פועלות קהילות של אנשים. בכל קהילה חברים אנשים הזכאים לשירותי שיקום ואנשי צוות, אשר פועלים יחד על פי מערכת ערכים משותפת

 

קצת עלינו

”כנרת שירותי רווחה" הוא ארגון שבמסגרתו פועלות קהילות של אנשים הזכאים לשירותי שיקום (דרך משרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד הביטחון). בכל קהילה חברים וצוות פועלים ביחד למען מטרותיו האישיות של החבר והקהילה.

אנחנו ב"כנרת שירותי רווחה" מאמינים שהמפתח לשינוי מצוי בהרחבת התפיסה העצמית החיובית ובפיתוח בטחונו של כל אדם בעצמו וביכולותיו. על כן המיקוד הוא בקיום מערכות יחסים תומכות ומעצימות ובמתן הזדמנות אמתית לכל אדם לממש את אשר משמעותי בחייו, תוך בחירה בין חלופות והתנסויות.

טיולים 

ההרשמה לטיול חורף נפתחה

פורום אמנה

שיתוף תכנים מהפורום בקהילות

פעילויות פנאי

מגוון רחב של חוגים ופעילויות בקהילה

דימה.jpg
אמנה.jpg
e851ca7b-7953-4c37-8845-4518b2a4bb66 (1).jpg

אמנת כנרת

מחכים לשמוע מכם!

Couple Holding Hands

מערכות יחסים

מרכיב מרכזי וחשוב בתהליכי ביסוס זהות עצמית חיובית, שיקום והתפתחות אישית הוא האמונה בפוטנציאל האדם לצמוח ולגדול בהתאם ליכולותיו. מערכות יחסים הדדיות, המקיימות את עקרון השותפות עשויות להיות בעלות ערך
רב להערכתו העצמית של האדם. על מנת לשמור על מערכות יחסים *מיטיבות, נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1. מערכות היחסים בקהילה מבוססות על תקשורת
  פתוחה, כבוד ואמון בין כלל השותפים: חברים וצוות.

 2. מערכות היחסים בקהילה מתקיימות בהקשרים יומיומיים
  סביב תחומי חייו של האדם. על כן אופיין הוא טבעי
  ושוויוני כשהאדם שותף .על הצוות חלה אחריות
  לעודד ולמקסם את מידת השותפות של החבר
  ככל שניתן.

 3. "nothing about us without us" כל החלטה הנוגעת לחייהם של החברים בקהילה תתקבל תמיד לאור עקרון השותפות.

 4. מערכות היחסים כוללות רגישות וכבוד להבדלים תרבותיים בין חברי הקהילה.
  1- הטוב ביותר
  2- לעשות את המקסימום האפשרי
  3- שום דבר עלינו- בלעדינו!

Team Talk
שייכות- חברות בקהילה

ההשתייכות לקהילה כחבר וכשותף מחזקת אצל האדם את תחושת השייכות, ועונה על צורך בסיסי של כל אדם להרגיש חלק משמעותי מקבוצה ולחוש רצוי, נחוץ, מועיל,תורם, מוערך ובעל משמעות. על מנת ליצור תחושת שייכות בריאה ומאפשרת בקרב חברים ואנשי צוות ולסייע לכל אדם להביא לידי ביטוי את המיטב שבו, נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1.  אנשים המשתייכים לקהילה בתוך הארגון נקראים "חברים" – מינוח אשר משקף מסר של קבלה ושייכות.

 2. המסגרות בארגון נקראות ”קהילות“ – מינוח המייצג קבוצה של בני אדם בעלי מטרה שותפת, הפריה הדדית והרגשת שותפות.

 3. החברים בוחרים את השתייכותם לקהילה ורשאים לבחור את מידת מעורבותם בחיי קהילה בכל הרמות. זכות הבחירה נשמרת כל עוד אינה פוגעת בשלום הקהילה וברווחתה.

 4. לכל החברים יש גישה שווה לכל האפשרויות בתוך הקהילה ומחוצה לה, ללא הבדל בין רמות תפקוד או אבחנה כלשהי.

 5. תהליך קבלת חבר וקליטת אנשי צוות נקבע בכל קהילה בהתאם להחלטתה, תוך שמירה על מסר השייכות ועקרון השותפות.

 6.  לחברים שמורה הזכות לחזור ולהיות חלק מהקהילה בארגון לאחר תקופה של היעדרות כלשהי, כל עוד חזרתם אינה פוגעת בשלום הקהילה וברווחתה.

home keys

קשר עם משפחות וגורמי חוץ

המשפחה (או אחר משמעותי) היא גורם מרכזי בחייו של כל אדם. קשר חיובי עם המשפחה יכול לשמש כמנוף לצמיחה והעצמה. יש לפעול ליצירת קשר משמעותי וחיובי עם המשפחה בתיאום ועל פי רצונו של החבר.
כמו כן קיימת חשיבות לתיאום ויצירת רצף בין כל הגורמים
המעורבים בחיי החבר.
על כן נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1. כל קהילה פועלת ליצירת קשר חיובי, שוטף ורציף עם המשפחות /או עם גורם תמיכה משמעותי אחר, כמו כן דואגת לקיים קשר איכותי ורציף בין כל הגורמים המלווים את החבר, בהתאם לרצונו ולטובת קידום מטרותיו.

 2. בקשר עם המשפחה יש לפעול מתוך רגישות, תוך בחינת רצונו של החבר והפעלת שיקול דעת אתי ומקצועי.

Flower Blossoms

יצירת חיים בעלי משמעות

חיפוש משמעות הוא מרכיב חשוב לבריאותו הנפשית של האדם, גם אם לעיתים הדבר מעורר קושי. בדרך למציאת משעות יוצא כל אדם למסע חיפוש והתפתחות ובמהלכו חווה הזדמנויות, הצלחות, אכזבות וכשלונות.

בכדי ליצור חיים בעלי משמעות נפעל 

 על פי העקרונות הבאים:

לכל חבר קיימת הזכות לבחור כיצד לנהל את חייו ולקבל את חלטותיו באופן עצמאי. הצוות מלווה אותו,תוך פיתוח יכולת קבלת ההחלטות ולקיחת אחריות על תוצאותיהן.

כל חבר בוחר את מטרות חייו, והצוות מסייע לו בתהליכי הבירור והביצוע הנדרשים להשגת מטרות אלה בהתאם לצרכיו. תכניות אישיות להשגת המטרות נבנות על ידי החבר והצוות המלווה.

החברים נעזרים בצוות לצורך קבלת מידע הקשור במימוש זכויות או בהזדמנויות לתעסוקה, השכלה ועוד.

כל קהילה אחראית לעודד את השתתפותם הפעילה של חבריה על ידי יצירת ההזדמנויות והנגשתן בתוך הקהילה ובקהילה הרחבה.

Yoga Pose

קידום בריאות

שמירה על אורח חיים בריא מקדמת איכות חיים. הגברת המודעות בנושא תחזק את יכולתם של החברים לקחת אחריות על בריאותם ולקדם את מטרותיהם בתחום.
על מנת להציע הזדמנויות ולחשוף למידע ואפשרויות בחירה בנושא זה, נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1. לכל חבר ניתן טיפול רפואי מיטבי בהתאם לצרכיו הרפואיים. ליווי החבר נעשה על פי הצורך.

 2. החברים נעזרים בצוות בקבלת מידע רלוונטי הנוגע לקידום הבריאות בחייהם, כך שיוכלו לקיים תהליכי בחירה המבוססים על ידע, הבנה ולקיחת אחריות.

 3. בכל הקהילות קיימת תשומ"'ת לב לתזונה בריאה ומאוזנת.

 4. הקהילה מספקת מידע ומציעה הזדמנויות לחברים המעוניינים בשיפור איכות חייהם (קבוצות להעצמה אישית, פעילות גופנית, הפחתת עישון, תזונה בריאה,
  ועוד).

Surburban Street

סביבה פיזית

הסביבה בה אנו חיים ופועלים היא גורם משמעותי ביצירת מרחב מכבד, הרמוני ונעים. סביבה אסתטית ונעימה מגבירה את תחושת השייכות, הכבוד ותחושת הסיפוק.
בכדי ליצור סביבה כזו נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1. כל חבר זכאי לסביבה פיסית נעימה ומכבדת והמרחב הציבורי משותף לכל אותם חברים וצוות החולקים מרחב זה.

 2. חברים וצוות חולקים מרחב ציבורי משותף ואחראים יחד על ניקיונו ותחזוקתו.

 3. החברים והצוות אחראיים על סביבה נקייה במקומות שהוגדרו במשותף. כל חבר לוקח חלק ואנשי הצוות עומדים לרשותו בהדרכה, בעשייה משותפת ובליווי.

 4. החברים בקהילה ייקחו חלק פעיל ושוויוני בהחלטות הנוגעות לתחזוקת סביבת המחייה שלהם.

New Hires

אנשי הצוות בקהילה

אנשי הצוות מהווים משאב משמעותי בארגון, ועל כן קיימת חשיבות רבה בפיתוח אישי, בהכשרה ובהעצמה. איש צוות מועצם ומוערך, יוכל לפתח יחסים מאפשרים וטבעיים עם החברים אשר יעודדו צמיחה.
על מנת לתמוך בעשייה המשמעותית והמוערכת של אנשי הצוות, נפעל על פי העקרונות הבאים:

 1. כל איש צוות זכאי להדרכה וליווי מקצועי, השתתפות בימי עיון וכנסים, עשרת הידע המקצועי,מתן מקום לביטוי אישי ושותפות בקבלת חלטות.

 2. הארגון פתוח לקבלת הצעות, ומעודד יוזמות ורעיונות העולים מן השטח, הן של חברים והן של אנשי צוות

 3. אנשי צוות מגיעים לעבודתם כשהם ממוקדים ומוכוונים לתת את השירות המיטבי המצופה מהם. הארגון מחויב לדאוג לרווחתם ושואף להתחשבות מרבית בעת הצורך.

כנרת שרותים רווחה מציינים 20 שנה

כנרת שרותים רווחה מציינים 20 שנה

Play Video