קהילת ממריאים הוד השרון

קהילת ממריאים הינה קהילה ייחודית המיועדת לאנשים עם צרכים מיוחדים.
המייחד את הקהילה הינו השילוב בין האוכלוסיות השונות: חברים עם אינטליגנציה
גבולית, מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) והספקטרום האוטיסטי בתפקוד
בינוני גבוה בגילאי 25-18 .יחודה של הקהילה הוא בגיוס צעירים המעוניינים בכך
לשורות צה"ל או לשירות לאומי. אישור לקבלה לקהילה מתקבל מטעם משרד
הרווחה והשירותים החברתיים.
התכנית הינה תלת שנתית וכוללת מגורים, התנדבות בצה"ל או בשירות לאומי והשתתפות
במיגוון פעילויות פנאי וחברה, חוגי למידה והעשרה, הכשרה תעסוקתית כישורי חיים ועוד.
בקהילה צוות רב מקצועי הנמצא בכל שעות היממה ומסייע לכל חבר לבנות תכנית
אישית המקדמת אותו לעבר מטרותיו ולכוונו בהמשך מסלול חייו. בשנה האחרונה לתכנית
יסייע הצוות לחבר ויכוון אותו להמשך דרכו.
קהילת ממריאים רואה את ייעודה בסיוע ומימוש מלוא הפוטנציאל של חבריה בהתנדבות
2018 לשירות צבאי או לאומי כהכנה לחיים עצמאיים בקהילה.