חיפוש משמעות הוא מרכיב חשוב לבריאותו הנפשית של כל אדם. גם אם לעיתים הדבר מעורר קושי.בדרך למציאת משמעות יוצא כל אדם למסע חיפוש ובמהלכו חווה הזדמנויות, הצלחות, אכזבות וכשלונות.
בכדי ליצור חיים בעלי משמעות נפעל על פי העקרונות הבאים:

  1. לכל חבר קיימת הזכות לבחור כיצד לנהל את חייו ולקבל את חלטותיו באופן עצמאי. הצוות מלווה אותו,תוך פיתוח יכולת קבלת ההחלטות ולקיחת אחריות על תוצאותיהן.
  2. כל חבר בוחר את מטרות חייו, והצוות מסייע לו בתהליכי הבירור והביצוע הנדרשים להשגת מטרות אלה בהתאם לצרכיו. תכניות אישיות להשגת המטרות נבנות על ידי החבר והצוות המלווה.
  3. החברים נעזרים בצוות לצורך קבלת מידע הקשור במימוש זכויות או בהזדמנויות לתעסוקה, השכלה ועוד.
  4. כל קהילה אחראית לעודד את השתתפותם הפעילה של חבריה על ידי יצירת ההזדמנויות והנגשתן בתוך הקהילה ובקהילה רחבה.
גלילה למעלה דילוג לתוכן