המשפחה (או אחר משמעותי) היא גורם מרכזי בחייו של כל אדם. קשר חיובי עם המשפחה יכול לשמש כמנוף לצמיחה והעצמה. יש לפעול ליצירת קשר משמעותי וחיובי עם המשפחה בתיאום ועל פי רצונו של החבר.
כמו כן קיימת חשיבות לתיאום ויצירת רצף בין כל הגורמים
המעורבים בחיי החבר.
על כן נפעל על פי העקרונות הבאים:

  1. כל קהילה פועלת ליצירת קשר חיובי, שוטף ורציף עם המשפחות /או עם גורם תמיכה משמעותי אחר, כמו כן דואגת לקיים קשר איכותי ורציף בין כל הגורמים המלווים את החבר, בהתאם לרצונו ולטובת קידום מטרותיו.
  2. בקשר עם המשפחה יש לפעול מתוך רגישות, תוך בחינת רצונו של החבר והפעלת שיקול דעת אתי ומקצועי.
גלילה למעלה דילוג לתוכן